Niečo o nás

 

Naša spoločnosť TASANO-FURPE bola založená 21. októbra 2011, zmluva
bola zaregistrovaná v Junior Achievement Slovensko. Od dátumu registrácie
sme začali pracovať na prieskume trhu a na príprave ustanovujúceho
valného zhromaždenia simulovanom akciovej spoločnosti.

 

Manažment študentskej spoločnosti TASANO-FURPE

Prezident: Eva Sirakovová - bola zvolená lebo je zodpovedná, komunikatívna,
spoľahlivá, inteligentná, nepodlieha stresu a veríme jej že bude schopná riadiť
našu spoločnosť.
 
Asistent prezidenta: Kristína Mišurová - bola zvolená na svoju funkciu
prezidentkou, lebo je komunikatívna, spoľahlivá a hodí sa na svoju pozíciu.
 
Viceprezident výroby: Katarína Ďurigová- bola zvolená svojimi kolegami z
výroby ako aj prezidentkou , lebo má dobré nápady v oblasti výroby, výroba ju
baví a veríme že bude starostlivo riadiť svojich kolegov.
 
Viceprezident financií: Nikoleta Madunická- bola zvolená do financií, lebo
je šikovná pracuje dobre s financiami a je spoľahlivá.
 
Viceprezident marketingu: Ivana Pribulová- bola zvolená na základe jej
komunikačných schopností. Schopnosť prezentovať a propagovať jej nie je
cudzia. Prezidentka jej verí že najlepšie spropaguje spoločnosť.
 
Viceprezident ľudských zdrojov: Natália Madunická- bola zvolená lebo je
komunikatívna a lojálna voči zamestnancom. A prezidentka je presvedčená že
najlepšie podrží kolektív našej spoločnosti.

VÝROBA

 
Podľa prieskumu trhu formou ankety sme sa rozhodli zaoberať sa
týmito výrobkami a službami:
 
Tričká s logom školy
-túto činnosť sme si zvolili ako prvú. Najprv sme dali vyrobiť potlač
na tričká pre prvákov a budú im rozdané na imatrikulácií. Ostatní
študenti prípadne profesori a zamestnanci školy si budú môcť tiež
zakúpiť tričko s logom našej školy počas celého nášho fungovania.
 
Kopírovanie
-naša študentská spoločnosť bude počas veľkých prestávok ponúkať
službu kopírovania. Pri kopírovaní majú služby všetci zamestnanci
firmy na striedačku.
 
Sezónne predmety
- v našej ankete bol o sezónny tovar záujem, preto sme ho zaradili
do nášho výrobného plánu. Plánujeme využiť každý sviatok ku
ktorému sa dá vyrobiť nejaký symbolický predmet.
 
Špeciálne kartičky pre študentov
-ak študent predloží profesorovi túto kartičku nebude v ten deň
ústne skúšaný. Na písomné skúšky je kartička neplatná.
 
Dekoratívne predmety
-z dekoratívnych predmetov sme sa rozhodli praktizovať servítkovú
techniku. Táto metóda sa osvedčila aj pri ankete.